Beslutningsprocessen.
Nogle kunder anvender struktureret købsprocesser/procedurer og hvis ikke man som sælger respekterer og tilpasser sig dette kan det være meget svært at sælge noget til disse kunder.
Jeg har mange gange stået overfor kunder som fortæller hvordan deres indkøbsafdeling planlægger deres indkøb.
Nedenstående oversigt er et eksempel på hvordan jeg selv, som indkøber og beslutningstager planlagde indkøb til den fabrik jeg var chef for - for efterhånden en del årsiden.

CRM

CRM
CRM værktøjet er helt utrolig effektivt hvis det er knyttet op på en slagsprocesbeskrivelse. Forudsætningen er naturligvis at det bliver brugt rigtigt  og at de oplysninger som bliver rapporteret til systemet er rigtige, rettidige og relevante. Det er ofte et stort arbejde at få bygget en kultur op hvor dette fungerer rigtig godt men det kan ladel´sig gøre. Ført må ledelsen sikre sig at alle fordomme og mistro omkring hvad CRM skal bruges til, bliver elimeneret.  Dernæst skal der beskrives et formål med at benytte et sådanne system og hvilke data der vil være relevante at måle på og styre efter. Når procedurene er på plads og CRM systemet er på plads skal det implemteres i dagligdagen. I arbejdet med at lave strukturen er det en god ide at lave et flow diagram som illustrere hvordan salget ser ud. Tit og fote kan ingen genkende deres egen slagsproces når det bliver beskrevet - og det er derfor en super god øvelse oveni. 
 
 
 
 
 
Siden er senest opdateret : 04.04.2017
Styring af salgsprocesser
 
 
  Hvad udretter afdelingen,
• hvilke aftaler lages der,
• hvordan er fremskridtet
• Gør rede for aktivitet
• Hvem gør hvad
• Rapportering til ledelsen
• Varsling
• Service og oplevelse
• Nytteværdi
• Salg og Kommunikation
• Træning og udvikling af koncept og medarbejderne
 
 
 
ryber.dk | Vestergade 30, 7080 Børkop - Danmark | Tlf.: +45 6065 4460