1. Værdibaseret salg (overordnet)

  2. Salgsproces

  3. Behovsafdækning til behovsafklaring

  4. Handlingsbudget

  5. Salgsprognose

  6. Esklusiv discount

  7. Service og oplevelsessalg

  8. Nytteværdi model

  9. Action kommunikation

  10. Efterspørgselsmodel

Taktisk ledelse af salgsproces

Generelt set foregår alt salg enten gennem en bevidst eller en ubevidst form for salgsproces.
 
Struktur
En struktureret salgsproces-beskrivelse har til formål at sikre, at kunden har det bedst mulige grundlag at træffe en købsbeslutning på.
For at eliminere de fleste risici for at kunden springer fra, udstyres sælgeren med redskaber der er udarbejdet med henblik på at fange kundens interesse for produktet. Disse redskaber er også med til at kunden kan få overblik over og se hele sit behov i et helt nyt perspektiv.

Serviceoplevelse
En struktureret salgsproces kan betragtes som en serviceydelse til kunden. Gennem denne struktur oplever kunden det potentiale som han/hun kan opnå med produktet og derigennem gøres den endelige købsbeslutningen lettere.
Salgsprocessen sender kunden gennem oplysninger, overvejelser og erkendelser i forhold til lige netop hans specifikke problemstilling, og den viser ham alle de synergier der skabes i kølvandet på produktets anvendelse.
 
Handlingsorienteret tilgang
Salgsprocessen er et utroligt stærkt værktøj når det støttes op af en proaktiv sælger, som formår at anvende det situationsbestemt, reflektivt og i tilpasset form. Det appellerer til teamwork, refleksion og fokuseret adfærd. Når man går i gang med at udvikle sin salgsproces, vil man opleve at den handlingsorienterede tilgang til kunderne giver hurtigere behovsafklaringer. Kunden bliver langt tidligere klar til en købsbeslutning og man vil i højere grad kunne holde kundens engagement oppe hele vejen gennem salgsprocessen.
 
Teams
Salgsproces appellerer til teamwork og teambaseret ledelse. Det er teamlederens opgave at skabe en kultur, hvor man naturligt er hinandens førstevalg som sparringspartnere og hvor der er overskud til at tilbyde og efterspørge sparring og feedback. Det er ligeledes hans ansvar at der skabes en kultur hvor alle er indstillede på at lytte til og lære af kritik og modspil. Lederen er en utrolig vigtig del af teamet og det er hans opgave hele tiden at sikre at teamet fungerer og at have en finger på pulsen i forhold til sælgernes individuelle behov for udvikling og vejledning.
 
Taktisk salgsledelse
Når salgsprocessen er velintegreret og teamet fungerer, får lederen rapporteret en lang række informationer, som han og teamet kan bruge til taktisk forberedelse af salgsindsatsen. Her er det vigtigt at lederen tænker taktisk og bruger sine salgsreccourcer på den bedst mulige måde for at opnå maksimalt salg og relationsvedligeholdelse. Dette giver en konkurrencemæssig fordel og vil sende synergieffekter langt ud i virksomhedens værdikæde.
 
Ryber Consult arbejder projektbaseret og projekters omfang og indhold aftales altid individuelt.
 
Kontakt os for at høre nærmere
 
 
 
Siden er senest opdateret : 04.04.2017
ryber.dk | Vestergade 30, 7080 Børkop - Danmark | Tlf.: +45 6065 4460